Útiterv

A BUSH projekt, és ezen belül az “Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében” című dokumentum célja elsősorban az építőipari képzések fejlesztése annak érdekében, hogy az építőipar képes legyen a szükséges mértékben hozzájárulni Magyarország 2020-as nemzeti szintű klíma- és energiapolitikai céljaihoz. Az építőipar ezekhez a célokhoz az épületállomány energiahatékonyságának javításán, illetve az épületek energiaellátásának mindinkább a megújuló energiaforrásokra történő alapozásával járulhat hozzá.

Ennek érdekében a BUSH projekt első pillérének feladata az, hogy az érintett szereplők véleménye alapján átfogó képet kapjon építőiparról és az ehhez kapcsolódó szakképzésről és felnőttképzésről. 2012 októberében elkészült a „Helyzetértékelő tanulmány a magyar épület-energiahatékonysággal és megújuló energia használattal kapcsolatos képzési adottságokról és igényekről”. A tanulmányban kérdőíves és interjús adatgyűjtésre támaszkodva számos akadály és kihívás került megfogalmazásra az építésgazdaság és szakképzés területén, amelyek hátráltatják az építőiparban a szükséges számú és képzettségű, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek meglétét.

A BUSH projekt első pillérének másik célja pedig az, hogy elősegítse a 2020-ra kitűzött klíma- és energiapolitikai célokból levezetett épületenergetikai célok megvalósulását azáltal, hogy az építőiparban jelenleg dolgozó, elsősorban középfokú végzettséggel rendelkező szakemberek képzésének fejlesztésére Útitervet dolgozzon ki. Az Útiterv – az elkészített Helyzetértékelő tanulmány megállapításaira alapozva –  az építőipar egészét érintő szakmapolitikai kihívások megoldásának előmozdításában is szerepet kíván vállalni azáltal, hogy útmutatást, illetve javaslatcsomagot fogalmaz meg az építőiparban és az ehhez kapcsolódó szak- és felnőttképzésben érintett szakmai szervezetek és állami szervek bevonásával és támogatásával, ezáltal segítve a kormányzati stratégia- és jogszabályalkotást. A BUSH projekt konzorciuma 218 kérdőíves megkérdezés, 30 mélyinterjú, 3 szakmai kerekasztal, 2 konferencia és számos bilaterális megbeszélés eredményeként állította össze az Útitervet.

Az Útitervnek összhangban kell lennie az építőipari vállalkozások, szakmai szervezetek, az építőiparhoz kapcsolódó szak- és felnőttképzésben érintettek, illetve a lakosság és a nemzetgazdaság érdekeivel. A tagállamokban párhuzamosan zajló projektek eredményeit és elkészült útiterveit az Európai Bizottság is értékeli.

BUSH útiterv letöltése

Az Útitervben javasolt építőipari és képzési javaslatok megvalósítását 23 szervezet és intézmény támogatta egyetértési nyilatkozat formájában.  A támogatás biztosításáról szóló összefoglalót itt olvashatja.

Egyetértési nyilatkozatot aláíró szervezetek

egyetértési nyilatkozatot aláiró szervezetek listája