Sikeresen lezajlott a második BUSH konferencia!

 Magyarország, gazdasági válságból való kilábalását nagyban hátráltatja az alacsony energiahatékonyság, amely legkisebb költséggel és legnagyobb társadalmi és éghajlatvédelmi haszonnal az épületek energiatakarékos, fenntartható felújítása és energiatakarékos új otthonok építése terén javítható. Magyarországon a 4,2 milliós épületállomány legalább 70%-a felújításra szorul, hozzávetőleg 10%-uk olyan mértékben elavult, hogy helyettük újak építés szükséges. Ma Magyarországon a felhasznált összes energia 40%-át az épületeinkben használjuk el.

Az építőiparban dolgozók képzése elengedhetetlen és szükséges, mivel ez teremt lehetőséget a munkaerő, a gazdaság által megkövetelt igényekhez történő gyors és hatékony alkalmazkodására. Nem utolsó sorban hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez és a társadalmi esélyegyenlőség biztosításához is. Az alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez szükségszerű, hogy a piacgazdaságokban az oktatás-képzés ne fejeződjön be az iskolarendszerből való kilépéssel, a szakképesítés megszerzésével. A folyamatos technológiai fejlődés követése érdekében szükséges a képzési rendszerek kifejlesztése, a továbbképzési lehetőségek kialakítása, és olyan mechanizmusok bevezetése, amelyek a változó gazdasági szerkezet követelményeivel járó szakmaváltást rövid idő alatt, költséghatékonyan és magas színvonalon segítik elő.

 A 2012. Októberében megrendezett sikeres első BUSH konferencia után a projektben második alkalommal, 2013. március 8-án, megrendezésre került a II. BUSH konferencia. Bemutatta a projekt szakmai előrehaladottságát, és mindezt megosztotta a széles szakmai közönséggel. Bemutatásra került többek között a készülő új felnőttképzési törvény. További előadók beszámoltak elképzeléseikről az építőipari szakképzésről, annak érdekében, hogy megfelelő szakemberek (pl. nyílászáró szerelő, hőszigetelő, épületgépész technikus, stb) álljanak rendelkezésre a piacon, és hogy a meglévő épületek felújításánál, újak kivitelezésénél az energiahatékonysági és megújuló energiahasznosítással kapcsolatos elvek minden esetben megvalósulhassanak.

 A BUSH konzorcium további célja volt, hogy a konferencián bemutassa és megvitassa a projekt készülő útitervét, annak részleteit és a dokumentumba megfogalmazott, tervezett intézkedési javaslatokat. A BUSH konzorcium fontosnak tartja, hogy az útiterv olyan javaslatokat tartalmazzon, amelyek a szakma és a szakminisztériumok konszenzusán alapulnak, ezért a konferencián teret biztosítottunk a BUSH projekt platform tagjainak, valamint a többi résztvevő szervezeteknek, hogy véleményüket megvitathassák, mely hozzájárul az útiterv végleges tartalmának kialakításához.

Az konferencián elhangzott előadások letöltetőek itt:

Hujber Dorottya (ÉMI): BUSH projekt bemutatása

Rácz Rita (NMH): A Felnőttképzés aktualitásai

Juhász Miklós (NMH): A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése –TAMOP 2.2.1

 Zoltan Attila (MEgKSZ:)Hatósági képesítések, üzemeltetői kötelezettségek

Palotai Péter (NMH): A BUSH projekt útiterv tervezetének bemutatása az építőipari szakképzés fejlesztése érdekében

BUSH II. konferencia sajtóközlemény

BUSH_II. konferencia eredmények