Sikeresen lezajlott a BUSH projekt záró konferenciája

MÁR AZ ÓVODÁBAN IS OKTATJÁK, hogy a legjobb energia a fel nem használt energia! De ezt folyamatosan hangsúlyozni szükséges a már képzett építőiparban tevékenykedő szakemberek körében is, hívta fel a figyelmet a BUILD UP Skills Hungary projekt konzorciuma a 2013. május 13-án megrendezett záró konferenciáján.

Az Intelligens Energia Európa program által támogatott BUILD UP Skills Hungary (BUSH) projekt harmadik alkalommal látta vendégül az építőiparban és felnőttképzésben érdekelt széles szakmai közönséget, akikkel megosztotta az elért eredményeit.

A másfél éves munka alatt, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vezetésével, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a Magyar Építőanyagipari Szövetség, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Épületgépészek Szövetsége közösen keresték a választ arra, hogy megfelelő számban és minőségben állnak-e rendelkezésre olyan építőipari szakemberek hazánkban, akik megfelelő módon képesek elvégezni a meglévő épületek energia hatékony felújítását és a megújuló energiát hasznosító technológiák (pl. napkollektor, napelem, hőszivattyú, biomassza kazán) beépítését.

A témában illetékes szakmai szervezetek, szövetségek, intézmények és a szakminisztériumok bevonásával a problémákat és lehetőségeket a projekt konzorcium két dokumentumban vizsgálta. 2012 októberében készült el a Helyzetértékelő tanulmány a magyar épület-energiahatékonysággal és megújuló energia használattal kapcsolatos képzési adottságokról és igényekről” című dolgozat, mely eredményeire építve 218 kérdőíves megkérdezés, 30 mélyinterjú, 3 szakmai kerekasztal, 2 konferencia és számos bilaterális megbeszélés eredményeként most került véglegesítésre az Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében” elnevezésű dokumentum.

A konferencián részletesen bemutatott útiterv, több mint harminc intézkedés megvalósítására tesz javaslatot mind az építőipari, (azaz keresleti oldal) mind pedig az oktatási, képzési, (azaz a kínálati oldal) szegmensben, ezáltal biztosítva, hogy egy összefüggő, komplex megoldási lehetőséget biztosítson a felmerülő építőipari felnőttképzés hiányosságait illetően. A javaslatcsomag az Európai Unió által 2020-ra kitűzött energiahatékonysági és megújuló energia felhasználás növelésére irányuló céljai megvalósulását kívánja támogatni az építőipar területén és segíteni a hazai kormányzati stratégia és jogszabályalkotást.

A magyar útitervet Palotai Péter a Nemzeti Munkaügyi Hivatal alprojekt vezetője, Petrovics Nándor, a Fenntartható Otthon Zrt. szakmai referense és Elek Csaba, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara oktatási igazgatója közösen mutatta be. A javasolt intézkedések komplex rendszerét az alábbi ábra mutatja be. A BUSH konzorcium olyan képzési programok megvalósulását látja szükségesnek, melyek többek között középfokú végzettséggel rendelkező szakemberek szakmai felkészültségét folyamatos, magas színvonalú, rugalmas továbbképzés keretében tudja biztosítani első sorban épületszigetelő, nyílászáró-szerelő, kőműves, tetőfedő, bádogos, vízszigetelő, központifűtés- és csőhálózat szerelő, gázkészülék szerelő, klíma- és légtechnikai szerelő, épületgépész technikus, továbbá az alábbi, megújuló energiaforrásokat hasznosító megoldásokkal kapcsolatos szakterületeken: napkollektoros rendszerek, napelemes rendszerek, hőszivattyús rendszerek és biomassza kazánok.

A konferencián Alföldy-Boruss Márk, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, megújuló energiáért felelős osztályvezetője bemutatta a magyar energiastratégia irányvonalait és kiemelte, hogy a kormány az épületenergetikai programja által a fűtési hőigények terén 111PJ primerenergia megtakarítást kíván elérni 2030-ra, valamint kitért a háztartási méretű kiserőművek (pl: napelem) támogatásának fontosságára is.


Ezt követően Soltész-Lipcsik Melinda  az ÉMI Nonprofit kft. Vállalati és Kormányzati Kapcsolatok Iroda vezetője elmondta, hogy befejezéséhez közelít a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia, melyet az NFM megbízásából az ÉMI készít. A dokumentum célja többek között a lakó- és középületek energetikai felmérései alapján, épülettípusonkénti műszaki felújítási forgatókönyvek kidolgozása.

A közönség nagy érdeklődéssel hallgatta a román és a szlovén BUILD UP Skills projektek beszámolóját az általuk elvégzett munkáról. Horia Petran a román konzorcium vezetője elmondta, hogy a nemzeti épületenergetikai célok eléréséhez 2020-ig első sorban több és jobban képzett villanyszerelőre, épületgépész technikusra, épületszigetelőre, nyílászáró-szerelőre valamint megújuló energiát hasznosító berendezéseket beüzemelő szakemberekre van szükség. Kiemelte, hogy feltétlenül szükséges a nemzeti képesítési rendszert összehangolni az európai elvárásokkal.

A szlovén partner, Toni Lojen bemutatta, hogy nagy szükség van akkreditált képzés beindítására, azért hogy a közel nulla energiaigényű (15kWh/m2/év) épületek kivitelezéséhez megfelelő szakemberek álljanak rendelkezésre. A képzés megvalósítását 3 lépcsős modulrendszerben képzelik el.

Hujber Dorottya, az ÉMI Nonprofit Kft projektmenedzsere és a BUSH projekt koordinátora előadásában kitért arra, hogy az útitervben javasolt képzési intézkedések megvalósításához az IEE program forrást biztosít egy második pályázati pillér keretében.

 

Végül egy kerekasztal beszélgetésre került sor az Európai Unióban már megvalósítás alatt levő, a megújuló energia felhasználáshoz kapcsolódó képzési programokról.

A BUSH konzorcium ezúton is köszöni minden szakmai szervezet és szakminisztérium segítségét és támogatását, melyet a projekt megvalósítása folyamán nyújtottak.

BUSH zárókonferencia sajtóközlemény

BUSH zárókonferencia eredmények