Platform

 

Platform

A BUSH projekt célja egy olyan, széles szakmai egyeztetésen alapuló intézkedési terv kidolgozása, amelynek eredményeképpen az energiahatékonyság és megújuló energiával kapcsolatos tudás a felnőtt- és szakképzési rendszer részévé válhat. Az érintett kör bevonása széles körű felmérések, szakmai egyeztetések és kerekasztal beszélgetések keretében történik és célja, hogy a létrejött stratégia széles körben elfogadott legyen, biztosítva ezzel annak hatékony megvalósulását.

A BUSH projekt az alábbi két tematikus pillér köré rendezi a szakértői és érdekelti csoporti tevékenységeket:

 • Építőipar: az energiahatékonysághoz és a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiák felhasználói, és az építőipari munkaerő alkalmazói (kereslet)
 • Oktatás: az építőiparban alkalmazott munkaerő számára, ide értve főként a folyamatos szakképzést és tréninget, valamint a munka melletti képzéseket, továbbá a hivatalos iskolarendszer részeként az alapoktatást (kínálat).

Elsődleges célcsoport azok a szereplők, akik közvetlen kapcsolatban vannak a projekttel, vagy közvetlen ráhatásuk van a projekt céljaira, azok elérésére:

 • BUSH partnerség (projekt partnerek, a partner szervezetek munkatársai, vezetői, külső szakértők, tanácsadók)
 • Építőipar: az építőipar kulcsszereplői, döntéshozói; az épületgépészeti szektor szereplőit képviselő szövetségek, érdekképviseleti szervezetek; épületgépészeti / vállalati vezetők
 • Oktatás: a szakképzés és szakmai tréningek tervezésében kulcsszereplők, döntéshozók (Minisztérium); oktatási intézmények, egyetem/akadémia, szakképesítő iskolák, tréning központok; az egyes szakmák felszívóképességének /a szakmai képességek oktatásba való integrálásának beépítéséért felelős szervezetek, szakemberek

Másodlagos célcsoportok azok a szereplők, akik közvetetten érintettek a projekt végrehajtásában vagy annak hatásaiban:

 • Az alapképzés rendszerének szereplői: iskolák, tréning intézmények, amelyek közvetetten profitálnak a projekt eredményeiből
 • Szakmabeliek, alkalmazottak, az építészmérnöki szektor szereplői, különösen az energia területén (gépészet, fűtés, stb.)
 • Szolgáltatók, akik az tevékenységeinek fejlesztéséhez (RES & EE szolgáltatások és ehhez kapcsolódó megoldások) rendelik saját üzleti profiljukat/tevékenységüket

A BUSH projekt az elsődleges célcsoporthoz tartozó szervezetekkel és intézményekkel közösen létrehozott egy nemzeti platformot, melynek tagjai közvetlenül alakíthatják a projekt szakmai megvalósulását. A BUSH projekt jelenlegi platform tagjai:

 • Energia Klub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ
 • Fenntartható Otthon Zrt.
 • Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége
 • Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége
 • Magyar Épületgépészek Koordinációs Szövetség
 • Magyar Hőszivattyú Szövetség
 • Magyar Ingatlan Tanács
 • Magyar Passzívház Szövetség
 • Szent István Egyetem – Épületgépészeti Létesítmény- és Környezettechnikai      Tanszék
 • Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

További támogató intézmények:

 • Békéscsabai Regionális Képző Központ
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar,      Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar,      Épületszerkezettani Tanszék
 • Dél-dunántúli Épületgépészeti Energiahatékonysági Klaszter
 • Energiafórum Épületgépészeti és Energiafelhasználási Kultúrát Fejlesztő Közhasznú Alapítvány
 • Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
 • Magyar Mediprint Szakkiadó Kft
 • Magyar Megújuló Energia Szövetség
 • Magyar Napenergia Társaság
 • Nemzetgazdasági Minisztérium
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 • Belügyminisztérium
 • OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.
 • Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola
 • Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
 • Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium
 • Századvég Gazdaságkutató Zrt.
 • Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző ás Általános Iskola
 • Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola
 • Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola

Útiterv kidolgozásának elősegítése

A BUSH konzorcium számít azon szakmai szervezetek támogatására az útiterv intézkedésinak kidolgozása során, akik szeretnének közreműködni abban, hogy az az Európai Unió által 2020-ra kitűzött épületenergetikai célértékek Magyarországra vonatkozó vállalásai teljesülhessenek. Ehhez szükség van a hazai építőiparban dolgozó szakemberállomány folyamatos szakmai képzésére és a célok eléréséhez szükséges lépések, stratégiák részletes kidolgozására. Ebben kíván a BUSH konzorcium szerepet vállalni azáltal, hogy olyan intézkedési javaslatokat fogalmaz meg, melyek az  építőipar jelenlegi kihívásainak megoldására irányulnak valamint a szakképzés és felnőttképzés elérhető, szakmailag megfelelő megvalósítását segítik elő.

Az intézkedési javaslatok kidolgozásában, véglegesítésében és támogatásában első sorban a BUSH platform tagjaira számítunk. A BUSH konzorcium minden érdeklődő szakmai szervezet és intézmény együttműködését szívesen veszi az útiterv kidolgozásában. A projekt konzorciuma a fent felsorolásra került (BUSH projekt útiterv lehetséges támogatói) szervezeteket kívánja első körben egyeztetni a megfogalmazódott javaslatokat kerekasztal megbeszélések és egyeztetések keretében.

A honlapon kialakításra került egy olyan online felület, ahol az érdeklődők aktívan hozzászólhatnak a kidolgozandó intézkedési javaslatokhoz. Lehetőség nyílik arra, hogy az aktuális, meglévő javaslatokat megvitassák illetve újabbakra tegyenek javaslatot a látogatók. Ehhez azonban egy gyors regisztrációra van szükség, melyet a honlapon lévő regisztrációs felületen tehet meg minden érdeklődő.

Útiterv intézkedési javaslatok

A BUSH projekt jellegéből adódóan két intézkedés csomagot határozott meg az Útitervben; az egyik az építőipar a másik az oktatás/szakképzés területével foglalkozik.

Építőipari intézkedési javaslatcsomag: megtekintés

Képzési intézkedési javaslatcsomag: megtekintés

A fent megnevezett platform tagokat és támogató szervezeteket szakterületüknek megfelelő intézkedési csomagok egészben vagy részben történő támogatására kérjük illetve további szervezetek támogatását is szeretnénk élvezni. Kérjük azokat a szervezeteket, akik támogatni kívánják a projektet a magyar és angol nyelvű egyetértési nyilatkozatokat  küldje meg számunkra 2013. május 13-ig, a dhujber@emi.hu e-mail címre szkennelve valamint az 1113 Budapest, Diószegi út 37-es címre eredetiben.

Kerekasztal egyeztetések a BUSH platform tagjaival és támogató szakmai szervezetekkel

A BUSH projekt keretében több kerekasztal beszélgetésre is sor került az építőipari és képzési szakmai szervezetekkel. Ez a fórum megfelelő közeget és keretet nyújtott ahhoz, hogy a projektben elvégzett szakmai munka magas színvonalon valósuljon meg.  A beszélgetések és érdekütköztetések során számos érdekes probléma került megvitatásra. A közös gondolkodás eredményeként javaslatok is születtek a nehézségek kiküszöbölésére és az építőipari szakemberek továbbképzési lehetőségeinek fejlesztésére. A szakmai kerekasztal megbeszélések vitaindítóit és összefoglalóit gyűjtöttük össze alább.

1. kerekasztal megbeszélés építőipari és oktatási/képzési szakértőkkel- 2012.07.25, Budapest- ÉMI székhelye

2. kerekasztal megbeszélés oktatási/képzési szakértőkkel- 2012.11.10, Pécs- Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola épülete

3. kerekasztal megbeszélés építőipari és oktatási/képzési szakértőkkel- 2013.03.28, Budapest- ÉMI székhelye

A szakmai szervezetek egyedülálló és nagyszerű segítséget nyújtottak a projekt fő eredményének megvalósításához, az útiterv kidolgozásához. A kerekasztal megbeszélések és további személyes egyeztetések eredményeként a BUSH projekt konzorciuma összeállított egy Útiterv tervezet, mely a továbbiakban egyeztetésre kerül a szakminisztériumokkal, akik érdekeltek és felelősek az építésgazdasági valamint az építőipari szakképzés és felnőttképzés jogszabályi hátterének megalkotásáért.