Partnerek


ÉMI- Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

Szakmai és adminisztratív koordinátor. Kommunikáció felelőse

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. az 1963-ban alapított Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (ÉMI) és az Építéstudományi Intézet (ÉTI) jogutódja, évtizedek óta kiemelt felelősséggel és feladatkörrel rendelkező szervezet.
A Társaság 100 %-os állami tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja.
Tevékenységünk az építő- és építőanyagipar egész területére kiterjed. Vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködünk az építési termékek megfelelőség igazolásában. Szakértői és tanácsadói tevékenységgel támogatjuk az építési szakterület résztvevőit. Vizsgálatokkal, kísérletek elvégzésével és tanulmányok készítésével segítjük az építőipari vállalkozásokat az építőipari termék- vagy technológia fejlesztésében, közreműködünk szakmai szabályozások és hatósági intézkedések előkészítésében.

Kontakt személy:

Hujber Dorottya
projektmenedzser

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a folyamatos szakmai, intézményi koordinációs feladatok mellett az alábbi két terület megvalósításáért felel:
• Helyzetfeltárás az építőiparban alkalmazott, az energia hatékony megoldásokra illetve megújuló energiaforrásokra szakosodott foglalkozásokra és mesterségekre és az ezekhez kapcsolódó képzésekre vonatkozóan
• A kiválasztott építőipari dolgozók továbbképzésére vonatkozó, további foglalkozásokra is kiterjeszthető intézkedési terv kialakítása

A munka világának korszerűbbé, egyszerűbbé tétele érdekében 2012. január 1-jétől egy egységes központi hivatal, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal keretein belül valósul meg a foglalkoztatáspolitikai, a munkavédelmi és a munkaügyi, valamint a szak- és felnőttképzési feladatok ellátása. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a továbbiakban a Nemzeti Munkaügyi Hivatalból és a munkaügyi központokból áll.
Intézményünk a Foglalkoztatási Hivatal bázisán, annak névmódosulásával jött létre az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet beolvadásával.

Kontakt személy:

Palotai Péter
projektkoordinátor

Magyar Építőanyagipari Szövetség

Az építésgazdasági és épületenergetikai tématerület szakmai felelőse
A MÉASZ az építőanyagipar és az építésgazdaság reprezentatív ernyőszervezete, tagjai között egyaránt megtalálhatók szövetségek és egyesületek és az innovatív KKV-k is. A MÉASZ fő tevékenységei a következők:
1) az építésgazdaság területén működő szakmai szövetségek érdekvédelmi és érdekérvényesítési tevékenységének összefogása, az összefogás szervezeti és intézményi kereteinek biztosítása.
2) A közpolitikák területén a jogalkotási, gazdasági, fejlesztési programokba és folyamatokba való bekapcsolódás és azok kidolgozásában való részvétel, továbbá a kormány és szakmai szervezeteknél, hatóságoknál, intézményeknél, bizottságokban a szövetség által képviselt érdekek bemutatása és képviselete
3). A fenntartható építés és az innováció előmozdítása, a szakképzés és továbbképzés elősegítése.
4) A fogyasztóvédelmi tevékenység és az építési minőség támogatása.
A MÉASZ tevékenységének egyik kiemelt prioritása az épületenergetika. A Szövetség 2010-ben – számos más szakmai egyesülettel, tudományos és civil szervezettel együttműködve – dolgozta ki a Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi Programot,mely a kormányzati épületenergetikai szakpolitika kidolgozáshoz is alapul szolgált.

Kontakt személy:

Dr. Pálvölgyi Tamás
ügyvezető igazgató

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Foglalkoztatás, illetve felnőtt- és szakképzési témához kapcsolódó feladatokban való részvétel

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mint Magyarország legnagyobb gazdasági kamarája 162 éves múlttal rendelkezik. Tagjai fővárosi vállalkozások, akik négy tagozatba (ipari, kereskedelmi, kézműipari, gazdasági szolgáltatás) tömörülnek. Egyik legjelentősebb közfeladata a szakképzési hatósági feladatok ellátása. Ilyen feladat a duális szakképzés ellenőrzése, a tanulószerződések kezelése, és a hatáskörébe utalt 125 szakma teljes körű gondozása. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságban meghatározó szerepe van a BKIK-nak. Az RFKB döntését előkészítő munkaerő-piaci kutatást az MKIK GVI kutatóintézettel közösen végezzük el minden évben.
2010-ben a BKIK vezetésével megalakult a Duna-Menti Kamarák Szövetsége, melyben a 14 területi (3 hazai és 11 külföldi) kamara a BKIK-t bízta meg az egységes szakképzési stratégia kidolgozásával, és a projekt vezetésével.
2011-ben a BKIK-n belül megalakult a Zöld Energia Szakmai Osztály.

Kontakt személy:

Elek Csaba
oktatási igazgató

Magyar Épületgépészek Szövetsége

Épületenergetikai és szakképzési feladatokban való részvétel

A MÉGSZ feladata, hogy tagjai számára folyamatosan értékessé és hasznossá tegye a tagsági viszonyt valamint az épületgépészeti szakma számára hasznos, előrevivő tevékenységet végezzen. Ennek érdekében:
1. tanfolyamokon, rendezvényeken és kiadványokban az európai úniós szakmai trendeknek megfelelő és jogosultságokat eredményező szakmai tudást és információkat közvetít,
2. védi az épületgépészeti szakma szakmai és gazdasági érdekeit,
3. szakmai csoportok, klubok és hálózatok valamint oktatási, minőségirányítási, innovációs és szakmafejlesztési projektek szervezésével segíti a szakma fejlődését, a tagok piaci helyzetének erősítését,
4. minősítéseket, védjegyeket alapít,
5. a szakmai kultúra és minőségi szemlélet fejlesztéséért dolgozik,
6. a tagokat és az egész épületgépész szakmát arra ösztönzi, hogy munkájukkal és magatartásukkal javítsák a szakma elismertségét és megbecsülését,
7. a gázműszaki biztonság valamint az energiafelhasználás szakszerűsége és hatékonysága érdekében lakossági fogyasztóvédelmi tájékoztatást folytat,
8. képviseli és érvényesíti a környezetvédelem és fenntartható fejlődés követelményeit, terjeszti az ehhez kapcsolódó műszaki tartalmakat
9. a fenntarthatósággal kapcsolatosan szakmai és fogyasztói tájékoztatást, szemléletformálást végez,
10. egyes feladatok végrehajtására saját gazdasági társaságát bízza meg.

Kontakt személy:

Korom Kata
oktatási igazgató