Helyzetelemzés

A BUSH projekt egyik fő célja, hogy egy értékelést készítsen a hazai építésgazdaság illetve a szakképzés, felnőttképzés helyzetéről az Európai Unió 2020-ra kitűzött energiahatékonysági és megújuló energia hasznosítási célértékeinek teljesítésének tükrében. A helyzetelemzés célja a problémák, hiányosságok feltárása és javaslatok megfogalmazása. A „Helyzetértékelő tanulmány a magyar épület-energiahatékonysággal és megújuló energia használattal kapcsolatos képzési adottságokról és igényekről” című dokumentum elkészült és letölthető.

BUSH_Helyzetertekelo tanulmany_2012.oktober

 A jelen tanulmány elkészítésének három fő célja van:

1, az épületenergetikai fejlesztésekkel kapcsolatos – tágabb értelemben vett – környezet elemzése és értékelése,

2,  a feltárt hiányosságok, problémák alapján következtetések, javaslatok, ajánlások megfogalmazása,

3, partnerség-építés, azaz az elért eredmények és feltárt hiányosságok minél szélesebb körű szakmai egyeztetése

Célunk eléréshez két, egymás mellett haladó úton indultunk el: az építésgazdasági fejezetek és a szakképzési, felnőttképzési fejezetek a jelenlegi magyar állapotokat rögzítik, hogy a tanulmány utolsó harmadában ismertetett kérdőíves felmérés eredményei már a közös célról, az épület-energiahatékonysággal és megújuló energia használattal kapcsolatos képzési adottságokról és igényekről mutassanak képet.

Kiegészítő információk a foglalkoztatási hatásokról

Az épületenergetikai korszerűsítések foglalkoztatási hatásairól a legrészletesebb elemzést a Közép Európai Egyetem kutatócsoportja végezte, amely az elkövetkező 20-40 évre évi 100-250 ezer lakás felújításával számol és 43-131 ezer fő foglalkoztatottság-növekedést számszerűsített 2020-ra. Tanulmány címe: Egy nagyszabású, energia-megtakarítást célzó, komplex épületfelújítási program hatása a foglalkoztatásra Magyarországon. A Nemzeti Energiastratégia Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont által készített gazdasági hatáselemzése is ebből az elemzésből indul ki és adja meg a várható munkahely teremtési hatást (48 old).