Főoldal

A Build Up Skills Hungary projektet az Európai Unió az Intelligens Energia- Európa program keretein belül támogatja 29 más európai ország mellett. Minden résztvevő ország megegyező tematika mentén valósítja meg a projekteket.

A program célja az energia hatékonyság és megújuló energia témakör beemelése az építőiparban dolgozó szakképzett munkások folyamatos (tovább) képzési rendszerébe, nemzeti kvalifikációs platform és 2020-ig szóló intézkedési terv (roadmap) kialakítása, valamint az, hogy támogassa az energiahatékonyság és megújuló energia felhasználáshoz kötődő képzési / tanúsítási rendszerek lépésről-lépésre történő kidolgozását.

A képzési és tanúsítási rendszereket a megújuló energia direktíva (2009/28/EC Direktíva 14. cikk 3. bekezdés) értelmében 2012 végéig minden tagországnak létre kell hoznia. Ehhez biztosít az EU támogatást ebben a programban. A mostani projekt az első fázis, 18 hónap, célja a témában érdekelt felek országon belüli együttműködésének elősegítése, a képzési / tanúsítási rendszerek, valamint az EU 2020-as céljainak eléréséhez szükséges igények felmérése, valamint ennek megvalósításához szükséges intézkedési terv kidolgozása. Amennyiben a projekt sikeresen zárul, akkor Magyarország eséllyel pályázhat a második fordulóban támogatásért, amely már a konkrét képzések beindításához nyújtana pénzügyi forrásokat. A projektben résztvevő partnerek az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft a konzorcium vezetőjeként, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Építőanyagipari Szövetség, valamint a Magyar Épületgépészek Szövetsége.

A projekt tartalmi elemei

Az intézkedési terv (roadmap) energia hatékony megoldásokat és megújuló energiaforrásokat hasznosító építészeti megoldásokkal kapcsolatos képzési programok kialakítására és bevezetésére irányul az építőiparban dolgozó kvalifikált szakemberekre vonatkozóan, figyelembe véve a ’zéró-energia épületekre’ vonatkozó 2020-as nemzeti célokat. Az intézkedési terv a helyzetfeltárás eredményeit tükrözve kiterjedhet a projekt célcsoportjainak (mesteremberek, munkavezetők, energiarendszer telepítők, egyéb specialisták) széles körére, vagy kiválasztott csoportokra.

A projektben meghatározott feladatok

  • Helyzetfeltárás az építőiparban alkalmazott, az energia hatékony megoldásokra, illetve megújuló energiaforrásokra szakosodott foglalkozásokra és mesterségekre és az ezekhez kapcsolódó képzésekre vonatkozóan
  • A kiválasztott építőipari dolgozók továbbképzésére vonatkozó, további foglalkozásokra is kiterjeszthető intézkedési terv kialakítása
  • Nemzeti platform felállítása az érintettek bevonásával, valamint konzultációs folyamat kialakítása és működtetése (releváns szakmák képviselői, ipari szövetségek, képzési és szakképzési intézmények, releváns hatóságok)
  • Nemzeti platform felállítása az érintettek bevonásával, valamint konzultációs folyamat kialakítása és működtetése (releváns szakmák képviselői, ipari szövetségek, képzési és szakképzési intézmények, releváns hatóságok)