“Szénszegény” Európa foglalkoztatási hatásai

Érdekes tájékoztató kiadványt hozott nyírvánosságra nemrégiben European Centre for the Development of European Training (CEDEFOP – az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ), mely a szénszegény Európa foglalkoztatási hatásaival foglalkozik. A dokumentum megfogalmazza, hogy a fenntartható és energiahatékony gazdasági célok a foglalkoztatási arány növekedésével egyidejűleg elérhetőek.

Azonban a tanulmány arra is figyelmeztet, hogy a célok elérése érdekében szükséges  a klíma- és energiaügyi politika szorosabb integrációja a a foglalkoztatás valamint az innovatív és rugalmas szakoktatási és szakképzési (VET) intézkedésekkel, amelyek ösztönzik egy alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság eléréséhez szükséges készségeket fejlesztését.

A dokumentum három irányvonalat mutat be, melyek közül a “foglalkoztatás és energia” forgatókönyv 13,5 millió új munkahelyet prognosztizál annak érdekében, hogy az EU 2020 klíma és energiaügyi céljai teljesüljenek.

Sikeresen lezajlott a BUSH projekt záró konferenciája

MÁR AZ ÓVODÁBAN IS OKTATJÁK, hogy a legjobb energia a fel nem használt energia! De ezt folyamatosan hangsúlyozni szükséges a már képzett építőiparban tevékenykedő szakemberek körében is, hívta fel a figyelmet a BUILD UP Skills Hungary projekt konzorciuma a 2013. május 13-án megrendezett záró konferenciáján.

Az Intelligens Energia Európa program által támogatott BUILD UP Skills Hungary (BUSH) projekt harmadik alkalommal látta vendégül az építőiparban és felnőttképzésben érdekelt széles szakmai közönséget, akikkel megosztotta az elért eredményeit.

A másfél éves munka alatt, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vezetésével, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a Magyar Építőanyagipari Szövetség, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Épületgépészek Szövetsége közösen keresték a választ arra, hogy megfelelő számban és minőségben állnak-e rendelkezésre olyan építőipari szakemberek hazánkban, akik megfelelő módon képesek elvégezni a meglévő épületek energia hatékony felújítását és a megújuló energiát hasznosító technológiák (pl. napkollektor, napelem, hőszivattyú, biomassza kazán) beépítését.

A témában illetékes szakmai szervezetek, szövetségek, intézmények és a szakminisztériumok bevonásával a problémákat és lehetőségeket a projekt konzorcium két dokumentumban vizsgálta. 2012 októberében készült el a Helyzetértékelő tanulmány a magyar épület-energiahatékonysággal és megújuló energia használattal kapcsolatos képzési adottságokról és igényekről” című dolgozat, mely eredményeire építve 218 kérdőíves megkérdezés, 30 mélyinterjú, 3 szakmai kerekasztal, 2 konferencia és számos bilaterális megbeszélés eredményeként most került véglegesítésre az Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében” elnevezésű dokumentum.

A konferencián részletesen bemutatott útiterv, több mint harminc intézkedés megvalósítására tesz javaslatot mind az építőipari, (azaz keresleti oldal) mind pedig az oktatási, képzési, (azaz a kínálati oldal) szegmensben, ezáltal biztosítva, hogy egy összefüggő, komplex megoldási lehetőséget biztosítson a felmerülő építőipari felnőttképzés hiányosságait illetően. A javaslatcsomag az Európai Unió által 2020-ra kitűzött energiahatékonysági és megújuló energia felhasználás növelésére irányuló céljai megvalósulását kívánja támogatni az építőipar területén és segíteni a hazai kormányzati stratégia és jogszabályalkotást.

A magyar útitervet Palotai Péter a Nemzeti Munkaügyi Hivatal alprojekt vezetője, Petrovics Nándor, a Fenntartható Otthon Zrt. szakmai referense és Elek Csaba, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara oktatási igazgatója közösen mutatta be. A javasolt intézkedések komplex rendszerét az alábbi ábra mutatja be. A BUSH konzorcium olyan képzési programok megvalósulását látja szükségesnek, melyek többek között középfokú végzettséggel rendelkező szakemberek szakmai felkészültségét folyamatos, magas színvonalú, rugalmas továbbképzés keretében tudja biztosítani első sorban épületszigetelő, nyílászáró-szerelő, kőműves, tetőfedő, bádogos, vízszigetelő, központifűtés- és csőhálózat szerelő, gázkészülék szerelő, klíma- és légtechnikai szerelő, épületgépész technikus, továbbá az alábbi, megújuló energiaforrásokat hasznosító megoldásokkal kapcsolatos szakterületeken: napkollektoros rendszerek, napelemes rendszerek, hőszivattyús rendszerek és biomassza kazánok.

A konferencián Alföldy-Boruss Márk, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, megújuló energiáért felelős osztályvezetője bemutatta a magyar energiastratégia irányvonalait és kiemelte, hogy a kormány az épületenergetikai programja által a fűtési hőigények terén 111PJ primerenergia megtakarítást kíván elérni 2030-ra, valamint kitért a háztartási méretű kiserőművek (pl: napelem) támogatásának fontosságára is.


Ezt követően Soltész-Lipcsik Melinda  az ÉMI Nonprofit kft. Vállalati és Kormányzati Kapcsolatok Iroda vezetője elmondta, hogy befejezéséhez közelít a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia, melyet az NFM megbízásából az ÉMI készít. A dokumentum célja többek között a lakó- és középületek energetikai felmérései alapján, épülettípusonkénti műszaki felújítási forgatókönyvek kidolgozása.

A közönség nagy érdeklődéssel hallgatta a román és a szlovén BUILD UP Skills projektek beszámolóját az általuk elvégzett munkáról. Horia Petran a román konzorcium vezetője elmondta, hogy a nemzeti épületenergetikai célok eléréséhez 2020-ig első sorban több és jobban képzett villanyszerelőre, épületgépész technikusra, épületszigetelőre, nyílászáró-szerelőre valamint megújuló energiát hasznosító berendezéseket beüzemelő szakemberekre van szükség. Kiemelte, hogy feltétlenül szükséges a nemzeti képesítési rendszert összehangolni az európai elvárásokkal.

A szlovén partner, Toni Lojen bemutatta, hogy nagy szükség van akkreditált képzés beindítására, azért hogy a közel nulla energiaigényű (15kWh/m2/év) épületek kivitelezéséhez megfelelő szakemberek álljanak rendelkezésre. A képzés megvalósítását 3 lépcsős modulrendszerben képzelik el.

Hujber Dorottya, az ÉMI Nonprofit Kft projektmenedzsere és a BUSH projekt koordinátora előadásában kitért arra, hogy az útitervben javasolt képzési intézkedések megvalósításához az IEE program forrást biztosít egy második pályázati pillér keretében.

 

Végül egy kerekasztal beszélgetésre került sor az Európai Unióban már megvalósítás alatt levő, a megújuló energia felhasználáshoz kapcsolódó képzési programokról.

A BUSH konzorcium ezúton is köszöni minden szakmai szervezet és szakminisztérium segítségét és támogatását, melyet a projekt megvalósítása folyamán nyújtottak.

BUSH zárókonferencia sajtóközlemény

BUSH zárókonferencia eredmények

BUSH zárókonfererencia-végleges program

MÁR AZ ÓVODÁBAN IS OKTATJÁK hogy… ..a legjobb energia a fel nem használt energia! Azonban kérdés, hogy megfelelő számban és minőségben állnak-e rendelkezésre olyan építőipari szakemberek hazánkban, akik megfelelő módon képesek elvégezni a meglévő épületek energia hatékony felújítását és a megújuló energiát hasznosító technológiák (pl. napkollektor, napelem, hőszivattyú, biomassza kazán) beépítését. Többek között erre kereste a választ a BUILD UP Skills Hungary (BUSH) projekt, mely az elért eredményeket, 2013. május 13. a projekt záró konferenciáján kívánja megosztani a szakmai közönséggel.

Esemény

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. szervezésében megrendezésre kerülő BUILD UP Skills Hungary projekt harmadik és egyben záró konferenciájára.

A konferencia időpontja: 2013. május 13, hétfő.

Helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi épület, I. emelet 93-95 számú konferenciaterem; 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

 

Program  

A konferencia számos érdekességet kínál a résztvevők számára, hiszen a napokban elkészült magyar „Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében” mellett a román ROBUST projekt és a szlovén BUILD UP Skills projekt konzorciuma is bemutatja, hogy milyen javaslatokat fogalmaztak meg saját Útiterveikben.

A dokumentumokban szereplő intézkedési javaslatok gyakorlati megvalósításáról és a BUILD UP Skills kezdeményezés következő, második lépcsőjéről is szó lesz az eseményen. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatást ad Magyarország energiastratégiai irányairól a BUSH projekt témáihoz kapcsolódóan, az ÉMI Nonprofit Kft. pedig beszámol a készülő Nemzeti Épületenergetikai Stratégia irányvonalairól.

Egy kerekasztal megbeszélés keretében pedig bemutatásra és megvitatásra kerülnek az Európai Unióban már megvalósítás alatt levő, a megújuló energia felhasználáshoz kapcsolódó képzési programok. A képzési programok tartalma, az elméleti és gyakorlati képzési arányok, illetve a megszerezhető képesítések kerülnek terítékre a megbeszélés során.

Regisztráció

Amennyiben elfogadja meghívásunkat és még nem jelezte részvételi szándékát úgy kérjük, legkésőbb a mai napon (2013. május 9.) az alábbi linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével regisztráljon a konferenciára. IDE kattintva megjelenik a regisztrációs felület.

A részvétel ingyenes, azonban az esemény zártkörű, belépést csak a meghívott és regisztrált vendégek számára tudunk biztosítani!

Kapcsolattartó: Hujber Dorottya – ÉMI Nonprofit Kft.

E-mail: dhujber@emi.hu; telefon: +36-1-372-6143

BUSH zárókonferencia végleges program

BUSH zárókonferencia program leírás

BUSH zárókonferencia sajtóközlemény

BUSH zárókonferencia vitaindító

BUSH zárókonferencia

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. szervezésében megrendezésre kerülő BUILD UP Skills Hungary projekt harmadik és egyben záró konferenciájára.

A konferencia időpontja: 2013. május 13, hétfő.

Helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi épület, I. emelet 93-95 számú konferenciaterem; 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

 

A konferencia számos érdekességet kínál a résztvevők számára, hiszen a magyar Útiterv mellett a román ROBUST projekt és a szlovén BUILD UP Skills projekt konzorciuma is bemutatja, hogy milyen javaslatokat fogalmaztak meg saját Útiterveikben.

A dokumentumokban szereplő intézkedési javaslatok gyakorlati megvalósításáról és a BUILD UP Skills kezdeményezés következő, második lépcsőjéről is szó lesz az eseményen. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatást ad Magyarország energiastratégiai irányairól a BUSH projekt témáihoz kapcsolódóan.

Egy kerekasztal megbeszélés keretében pedig bemutatásra és megvitatásra kerülnek az Európai Unióban már megvalósítás alatt levő, a megújuló energia felhasználáshoz kapcsolódó képzési programok. A képzési programok tartalma, az elméleti és gyakorlati képzési arányok, illetve a megszerezhető képesítések kerülnek terítékre a megbeszélés során

 

Amennyiben elfogadja meghívásunkat úgy kérjük, legkésőbb 2013. május 9.napjáig az alábbi linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével jelezze részvételi szándékát. IDE kattintva megjelenik a regisztrációs felület.

A részvétel ingyenes, azonban az esemény zártkörű, belépést csak a meghívott és regisztrált vendégek számára tudunk biztosítani!

Kapcsolattartó: Hujber Dorottya – ÉMI Nonprofit Kft.

E-mail: dhujber@emi.hu; telefon: +36-1-372-6143

Meghívó

Konferencia részletek

Program

BUILD UP Skills projektek 4. EU-s találkozója

A 30 országban párhuzamosan futó BUILD UP Skills projekt konzorciumok képviselői utoljára vitathatták meg közösen a projektekben elvégzett szakmai munkát és oszthatták meg tapasztalataikat egymás között. A 2011 év végén 21 ország kezdete meg a munkát, 9 ország pedig hat hónappal később követte a többieket. A többségnek így ez év április végén-május közepén befejeződött a munka, mely időszak alatt minden országban szorosan együttműködő szakmai egyeztetések folytak és megalakultak a nemzeti platformok.  A nemzeti konzorciumok egy egységes tematika mentén kidolgozták a helyzetértékelő tanulmányaikat, az építőipari oktatás és képzés hiányosságairól és kihívásairól. A tanulmányokra alapozva minden országban kidolgozásra került egy-egy útiterv is, mely a feltárt minőségi és mennyiségbeli hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési javaslatokat fogalmaznak meg. A találkozón a konzorciumok vezetői posztereken mutatták be a résztvevőknek a saját útitervük főbb tartalmi elemeit. A poszterek a www.buildupskills.eu honlapon elérhetőek.

Magyar útiterv poszter: poszter_utiterv_BUSH

Útiterv poszter bemutatása a 4. EU-s találkozón

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (EACI) sikeresen szervezte meg a 4. EU Exchange-találkozót a 30 párhuzamosan futó nemzeti BUILD UP Skill konzorciumoknak 2013. április 22-24-én Bécsben. Ez volt az utolsó találkozója annak a 21 országnak (citromsárgával jelölve), akik 2011 év végén egy időben kezdték meg a projektjeik megvalósítását. A 18 hónapos munka most véget ért és ezen a találkozón alkalma nyílt a konzorcium vezetőknek és a projekt partnereknek, hogy megosszák és megvitassák egymással az eredményeiket és tapasztalataikat. A többi 9 országnak (narancssárgával jelölve) hat hónap múlva zárul a projektje.

Többek között a magyar konzorcium munkája is véget ért. A találkozó során az országoknak lehetőségük volt, hogy megosszák a többiekkel a legfontosabb eredményeiket. Összesen 21angol nyelvű poszter készült a nemzeti Útitervek bemutatására. Minden poszter elérhető a BUS honlapján www.buildupskills.eu.

A magyar Útitervről szóló posztert az ÉMI Nonprofit Kft, a BUSH konzorcium vezetője készítette és a Fenntartható Otthon Zrt segítségével mutatta be a résztvevőknek. A poszter a magyar építőipar helyzetét vázolta fel néhány ábrával, valamint az Útiterv kialakításához felhasznált információkat. A fő célja azonban az Útitervben megfogalmazott építőipari és képzési javasolt intézkedések bemutatása volt. A poszter angol nyelven letölthető innen.

 

 

 

 

 

 

 

A 30 BUILD UP Skills projekt képviselői és a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség munkatársai:

 

 

Sikeresen lezajlott a második BUSH konferencia!

 Magyarország, gazdasági válságból való kilábalását nagyban hátráltatja az alacsony energiahatékonyság, amely legkisebb költséggel és legnagyobb társadalmi és éghajlatvédelmi haszonnal az épületek energiatakarékos, fenntartható felújítása és energiatakarékos új otthonok építése terén javítható. Magyarországon a 4,2 milliós épületállomány legalább 70%-a felújításra szorul, hozzávetőleg 10%-uk olyan mértékben elavult, hogy helyettük újak építés szükséges. Ma Magyarországon a felhasznált összes energia 40%-át az épületeinkben használjuk el.

Az építőiparban dolgozók képzése elengedhetetlen és szükséges, mivel ez teremt lehetőséget a munkaerő, a gazdaság által megkövetelt igényekhez történő gyors és hatékony alkalmazkodására. Nem utolsó sorban hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez és a társadalmi esélyegyenlőség biztosításához is. Az alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez szükségszerű, hogy a piacgazdaságokban az oktatás-képzés ne fejeződjön be az iskolarendszerből való kilépéssel, a szakképesítés megszerzésével. A folyamatos technológiai fejlődés követése érdekében szükséges a képzési rendszerek kifejlesztése, a továbbképzési lehetőségek kialakítása, és olyan mechanizmusok bevezetése, amelyek a változó gazdasági szerkezet követelményeivel járó szakmaváltást rövid idő alatt, költséghatékonyan és magas színvonalon segítik elő.

 A 2012. Októberében megrendezett sikeres első BUSH konferencia után a projektben második alkalommal, 2013. március 8-án, megrendezésre került a II. BUSH konferencia. Bemutatta a projekt szakmai előrehaladottságát, és mindezt megosztotta a széles szakmai közönséggel. Bemutatásra került többek között a készülő új felnőttképzési törvény. További előadók beszámoltak elképzeléseikről az építőipari szakképzésről, annak érdekében, hogy megfelelő szakemberek (pl. nyílászáró szerelő, hőszigetelő, épületgépész technikus, stb) álljanak rendelkezésre a piacon, és hogy a meglévő épületek felújításánál, újak kivitelezésénél az energiahatékonysági és megújuló energiahasznosítással kapcsolatos elvek minden esetben megvalósulhassanak.

 A BUSH konzorcium további célja volt, hogy a konferencián bemutassa és megvitassa a projekt készülő útitervét, annak részleteit és a dokumentumba megfogalmazott, tervezett intézkedési javaslatokat. A BUSH konzorcium fontosnak tartja, hogy az útiterv olyan javaslatokat tartalmazzon, amelyek a szakma és a szakminisztériumok konszenzusán alapulnak, ezért a konferencián teret biztosítottunk a BUSH projekt platform tagjainak, valamint a többi résztvevő szervezeteknek, hogy véleményüket megvitathassák, mely hozzájárul az útiterv végleges tartalmának kialakításához.

Az konferencián elhangzott előadások letöltetőek itt:

Hujber Dorottya (ÉMI): BUSH projekt bemutatása

Rácz Rita (NMH): A Felnőttképzés aktualitásai

Juhász Miklós (NMH): A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése –TAMOP 2.2.1

 Zoltan Attila (MEgKSZ:)Hatósági képesítések, üzemeltetői kötelezettségek

Palotai Péter (NMH): A BUSH projekt útiterv tervezetének bemutatása az építőipari szakképzés fejlesztése érdekében

BUSH II. konferencia sajtóközlemény

BUSH_II. konferencia eredmények

BUSH II. Konferencia

A BUSH projekt második alkalommal, 2013. március 8-án, rendez konferenciát, ahol az építőipari szakképzéssel kapcsolatos témák kerülnek bemutatásra és megvitatásra.

A konferencia célja, hogy bemutassa a projekt szakmai előrehaladását, megossza a szélesebb szakmai közönséggel a készülő útiterv részleteit és megvitassa a dokumentumba megfogalmazni tervezett intézkedési javaslatokat. A BUSH konzorcium fontosnak tartja, hogy az útiterv olyan javaslatokat tartalmazzon, melyek a szakma és a szakminisztériumok konszenzusán alapulnak ezért a konferencián teret kívánunk biztosítani a BUSH projekt platform tagjainak valamint a többi résztvevő szervezeteknek, hogy véleményüket megvitathassák ezzel formálva az útiterv végleges tartalmát.

A konferencia időpontja: 2013. március 8. péntek.

Helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi épület, I. emelet 93-95 számú konferenciaterem; 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

Amennyiben részt kíván venni a konferencián úgy kérjük, legkésőbb 2013. március 6. napjáig az alábbi linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével jelezze részvételi szándékát. Az e-mailben is megküldött linkre kattintva megjelenik a regisztrációs felület.

Jelentkezési lap: https://docs.google.com/forms/d/1yhKua1WbjZ5weNDbEJj5IWCwe8nz–fwcmGrCvXWHkc/viewform

A részvétel ingyenes, azonban az esemény zártkörű, belépést csak a meghívott és regisztrált vendégek számára tudunk biztosítani!

Kapcsolattartó: Hujber Dorottya – ÉMI Nonprofit Kft.

E-mail: dhujber@emi.hu; telefon: +36-1-372-6143

BUSH_konferencia_program

BUSH_konferencia_meghivo_2013_03_08

BUSH_konferencia_ismerteto_2013_03_08

BUSH_konferencia_sajtóközlemény

BUSH_konferencia_vitaindító